Archiwum

Powrót do listy aktualności

Posiedzenie Rady Seniorów 21.11.2016

W czwartek 17 listopada 2016 roku w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie odbyło się posiedzenie nie dawno powstałej Rady Seniorów. Oprócz członków zrzeszonych w Radzie uczestniczyli w nim także Burmistrz Włodzimierz Badurak, Sekretarz Gminy Marcin Kozłowski oraz na specjalne zaproszenie Pan Jerzy Pyrek – pełnomocnik Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do spraw polityki senioralnej.

Podczas spotkania omówiono kwestie związane z wyborem lokalu przeznaczonego dla Rady, działalności oraz spraw jakimi członkowie Rady mają się zajmować.

Pan Pyrek objaśnił jak działa Karta Seniora i jakie korzyści daje jej posiadanie. Ponadto wymienił inicjatywy, które kierowane są dla seniorów, jak np. konkursy oraz przypomniał, że Rada Seniorów jako organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza może mieć wpływ na podejmowanie uchwał i działać na poprawę życia i bytu seniorów w różnych dziedzinach.

Pan Burmistrz przedstawił jak ważna jest współpraca z działającymi na terenie miasta stowarzyszeniami i grupami. Z pomocą Marszałka Województwa można ubiegać się o ulgi na różnego rodzaju wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Podsumowując spotkanie ustalono dzień 1 października każdego roku Gminnym Dniem Seniora.

Rada Seniorów 1

Rada Seniorów 2

Rada Seniorów 3