Archiwum

Powrót do listy aktualności

Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie 22.01.2020

Informujemy, że w dniach 27 stycznia i 28 stycznia 2020 r. w świetlicy Urzędu Miejskiego (na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni spotkają się według następującego porządku:

- 27 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rewizyjnej.

- 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnej, Komisji Przemysłu i Handlu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.