Archiwum

Powrót do listy aktualności

Podsumowanie konkursu o bezpieczeństwie na wsi 28.05.2019

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” przebiegał pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych.

Celem corocznego konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania wypadkom związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym maszyn i urządzeń rolniczych.

Głównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorami są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 64 uczniów z 12 szkół podstawowych z terenu powiatu pińczowskiego laureatami etapu powiatowego zostali:

w I grupie wiekowej (klasy 0-3)

  1. Wiktoria Kostjan – Szkoła Podstawowa w Zagości
  2. Cezary Piróg – Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie
  3. Dawid Kurczyna – Szkoła Podstawowa w Młodzawach

wyróżnienie Julia Ćwikła – Przedszkole w Brześciu, Igor Leks – SP nr 2 w Pińczowie

w II grupie wiekowej (klasy 4-8)

  1. Kamila Ciba – Szkoła Podstawowa w Gartatowicach
  2. Wiktor Majcher – Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie
  3. Milena Paluch – Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Wyróżnienie Patrycja Pak – ZPO w Kijach, Wiktor Nowak – SP w Zagości

Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Pińczowie Agnieszka Strączek dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, nauczycielom za zaangażowanie, a laureatom gratuluje.

 

konkurs rolniczy 1

konkurs rolniczy 2