Archiwum

Powrót do listy aktualności

Podpisano umowę na funkcjonowanie LGD 14.08.2009

W środę (12 sierpnia) Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” podpisała umowę z Zarządem Województwa w ramach działania 4.3.1 „Funkcjonowanie Lokalnych Grup Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Podpisanie umowy otwiera możliwości organizacji biura LGD i ogłoszenia pierwszego konkursu dla organizacji pozarządowych.

<img src="images/aktualnosci/old/news/7471250232843LGD1.jpg" border="0" alt="" />

W ramach Działania 4.3.1 Lokalne Grupy Działania, które wybrane zostały w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 w województwie świętokrzyskim, będą mogły otrzymać refundację kosztów administracyjnych związanych z działalnością LGD oraz doskonalić umiejętności zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Lokalna Grupa Działania „Ponidzie” jest jedną z 19 takich organizacji w województwie świętokrzyskim.

„Podpisanie umowy to długo wyczekiwany przez nas moment, który poprzedzony był miesiącami wytężonych prac związanych z organizacją LGD. W najbliższym czasie będziemy urządzać biuro Lokalnej Grupy Działania przy ul. Złotej w Pińczowie, zatrudnimy pracowników do jego obsługi, a już w grudniu zaprosimy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury, czy turystki. W ramach małych grantów stowarzyszenia będą mogły otrzymać do 70% dofinansowania swoich projektów.” – mówi Janusz Zieliński – prezes Lokalnej Grupy Działania „Ponidzie”.

Osoby zainteresowane działalnością LGD „Ponidzie” odsyłamy na stronę www.lgdponidzie.pl.