Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pińczów w krzywym zwierciadle - konkurs fotograficzny 26.08.2008

Pińczów w krzywym zwierciadle - pod takim hasłem Miejsko-Gminna Biblioteka w Pińczowie organizuje otwarty konkurs fotograficzny, który nawiązuje do obchodzonej we wrześniu 580 rocznicy lokacji miasta. Zdjęcia można dostarczać do 15 września a wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie "Pińczów w krzywym zwierciadle".

Regulamin konkursu:

1.Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.
2.Każdy z autorów może dostarczyć dowolną ilość zdjęć. Zestawy wielozdjęciowe (do 5 sztuk) będą traktowane jako jedna praca.
3.Każda praca powinna być opatrzona tytułem.
4.Technika wykonania prac oraz format zdjęć są dowolne.
5.Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.
6.Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania organizatorom egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.
7.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
8.Zdjęcia można przynosić do 15 września 2008 r. do Biblioteki Publicznej w Pińczowie, ul. Nowy Świat 3.
9.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu.
10.Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie Pińczów w krzywym zwierciadle.