Archiwum

Powrót do listy aktualności

Pińczów gotowy na reformę szkolnictwa 10.02.2017

Radni Miejscy, w związku z planowaną od września reformą edukacji, przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie zmiany sieci szkół w naszej gminie. Pińczowskie gimnazja zostaną połączone ze szkołami podstawowym.

Bez tytułu

Zespół Szkół na Grodzisku, który powstał z połączenia Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II zostanie zamieniony na  Szkołę Podstawową nr 2 w Pińczowie. Gimnazjum nr 2 im. A. Dygasińskiego wraz ze Szkoła Podstawową nr 1 utworzą jedna Szkołę Podstawową nr 1, tworząc Zespole Szkół nr 1 w Pińczowie. Ta ostatnia placówka będzie kształcić w dwóch budynkach – na ulicy Szkolnej młodsze roczniki i w szkole przy ulicy 1 – go Maja – starsze.

Pierwszy rocznik, który w całości zostanie objęty zreformowanym systemem edukacji rozpocznie szkołę powszechną od 1 września 2017 roku. Natomiast uczniowie kończący w tym roku VI klasę szkoły podstawowej zostaną uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów. Dzisiejsi gimnazjaliści dokończą swoją edukację na obowiązujących dotychczas zasadach. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik dzieci z klas III.

Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę II stopnia oraz szkołę policealną.

Jak zapowiada minister edukacji Anna Zalewska – w wyniku reformy w całym kraju powstanie ponad pięć tysięcy nowych miejsc pracy. Jak sytuacja będzie wyglądać w naszej gminie? Trwają jeszcze wyliczenia, choć istnieją obawy, że zostanie zlikwidowanych od 15 do 17 etatów w Pińczowie. Nie oznacza to jednak, że któryś z nauczycieli pozostanie bez pracy. Pińczowski Magistrat liczy, że etaty zwolnią się po nauczycielach odchodzących na emeryturę. W Gminie Pińczów od 1 września 2017 roku naukę w 8-letniej szkole podstawowej rozpoczną też uczniowie w miejscowościach, tam gdzie działają obecnie szkoły podstawowe.

Teraz uchwała czeka na  pozytywną opinię od kuratora oświaty, związków zawodowych i części organizacji pozarządowych. Ostateczne głosowanie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego odbędzie się w miesiącu marcu.

Źródło: www.pinczow.com