Archiwum

Powrót do listy aktualności

Piąta promesa dla Gminy Pińczów 24.08.2017

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla Gminy Pińczów promesę na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. We wtorek 22 sierpnia w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak otrzymał promesę od wojewody świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek.

Na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi Uników – do drogi Chrabków dz. nr ewid. 247, 248 od km 0+000 do km 1+010” Gminie Pińczów przyznana została dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w wysokości 229 000, 00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów. Pozostałe 20% dofinansowanie zostanie z budżetu Gminy Pińczów. Jest to już piąta promesa przyznana Gminie Pińczów w tym roku.

MM170822 promesy08

fot. Marzena Mąkosa – Radio Kielce