Archiwum

Powrót do listy aktualności

"Paragedon" - Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych 16.08.2017

Informujemy, że Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie organizuje w dniu 16.09.2017r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach „Paragedon”- Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem „Paragedonu” jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji i marginalizacji osób z niepełnosprawnością, kreowanie wizerunku niepełnosprawnych jako osób czynnych społecznie, integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi.

Podczas „Paragedonu” na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych , grach zespołowych oraz konkursach.

Jednocześnie tego dnia odbędą się konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności. Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny, podczas którego zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetyków i wielu innych.

Więcej informacji na stronie: www.projektswietokrzyskie.pl oraz pod numerem telefonu 41 3451766.

Dla osób indywidualnych w dniu 16.09.2017r. będzie możliwość skorzystania z darmowego transportu. Osoby chętne do udziału w „Paragedonie” mogą zgłaszać się telefonicznie (41 357 38 71 w. 361) lub osobiście w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miejskim w Pińczowie, w terminie do dnia 25.08.2017r. (po wcześniejszym przesłaniu karty uczestnictwa do Stowarzyszenia Projekt Świętokrzyskie w Kielcach).

Prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby niepełnosprawnej, danych jej opiekuna, oraz numeru telefonu kontaktowego. W załączeniu informacje od organizatora Imprezy tj.: Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie:

- Informacja

- Karta zgłoszenia uczestnika , którą należy przesłać do dnia 25.08.2017r. na adres organizatora, ul. Hoża 63/2, 25-618 Kielce lub pocztą elektroniczną e-mail: biuro@projektswiętokrzyskie.pl lub biuro@wentabogdan.pl

- Regulamin imprezy

Popierając powyższe przedsięwzięcie, zachęcam osoby niepełnosprawne i ich rodziny do udziału w Festiwalu aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych w dniu 16.09.2017r.

paragedon plakat grafika