Archiwum

Powrót do listy aktualności

OSP Chruścice skorzysta ze środków Odnowy Wsi 18.07.2008

Wymiana posadzek, montaż nowych okien to tylko niektóre z prac jakie już wkrótce wykonane zostaną w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruścicach. W czwartek prezes OSP Marcin Sternak, burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Janusz Śledziński podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowę trójstronną na dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja budynku OSP”w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”.

Projekt pod nazwą „Remont i modernizacja budynku OSP” został wybrany do realizacji przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu przedsięwzięć Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi na 2008 rok. Podstawowym założeniem tego programu jest sprzyjanie wszelkim miejscowym inicjatywom społecznym służącym rozwojowi środowisk lokalnych, mający swe odzwierciedlenie w VI celu Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku „Aktywizacja rolnictwa i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”.

Całkowite koszty kwalifikowane projektu realizowanego przez OSP Chruścice wynoszą 25 000 zł, w tym 20 000 zł stanowi dofinansowanie z Województwa. Pozostałe 5 000 zł (20% wartości projektu) jest wkładem własnym beneficjenta. Termin realizacji projektu określony został do 15 października 2008 roku.