Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie Starosty Pińczowskiego 06.06.2017

O G Ł O S Z E N I E

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

Na podstawie §10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz.96),

informuję, że w dniach 6 – 9 czerwca 2017 roku
na terenie powiatu pińczowskiego

przeprowadzony zostanie trening systemu ostrzegania i alarmowania

o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia
pk.
RENEGADE-SAREX 17/I
organizowany przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W trakcie treningu sygnał ostrzegawczy generowany będzie przez syreny alarmowe

z terenu powiatu pińczowskiego.

Celem treningu jest skuteczne zaalarmowanie ludności cywilnej po wykryciu zagrożenia
oraz zapoznanie ludności z sygnałami powszechnego ostrzegania.

Starosta Pińczowski

/-/ Zbigniew Kierkowski