Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 31.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłosza nabór do pracy w komisji konkursowej w związku z realizacją I Otwartego Konkursu Ofert w roku 2018, w zakresie: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Pobierz: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/469268/Zarz%C4%85dzenie-13_2018