Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej 25.01.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłosza nabór do pracy w komisji konkursowej w związku z realizacją I Otwartego Konkursu Ofert w roku 2017, w zakresie: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Pobierz: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/159760/19428/htmlpreview