Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora 18.03.2008

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłosił konkursy na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Młodzawach oraz Przedszkola Nr 2 w Pińczowie.

Do konkursów może przystąpić nauczyciel spełniający wymogi Rozporządzenia MENiS z dnia 6 maja 2003 roku   w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze , w poszczególnych typach szkół i placówek.
Kompletne oferty, zawierające wyszczególnione w ogłoszeniu o konkursie dokumenty, należy składać do 2 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Pińczowie.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów.

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Młodzawach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Przedszkolu Nr 2