Archiwum

Powrót do listy aktualności

Ogłoszenie dotyczące segregacji odpadów 02.03.2018

Przeprowadzone kontrole przez firmę odbierającą odpady (PGKiM Sp. z o.o.) i pracowników gminy wykazały, że mieszkańcy oddają zbyt mało odpadów segregowanych. Do 2020 roku zgodnie z unijnymi regulacjami Polska, a więc każda gmina musi osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poziomy te mogą jeszcze wzrosnąć.