Archiwum

Powrót do listy aktualności

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 03.09.2018

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacji społecznej w ramach trybu określonego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (Dz. U. 2018r., poz. 450 z późn. zm.).

Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:

Urząd Miejski w Pińczowie

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

tel. (41) 357 38 71

fax: (041) 357 26 45

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl