Archiwum

Powrót do listy aktualności

Obradują Komisje Rady Miejskiej 04.06.2019

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Planowania, Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10 z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Analiza Sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.

3. Analiza Sprawozdania finansowego „Wodociągów Pińczowskich” za 2018 rok oraz zaopiniowanie sprawozdania.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał.

5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów za 2018 rok.

6. Sprawy różne.