Archiwum

Powrót do listy aktualności

Obradują Komisje Rady Miejskiej 04.06.2019

Wspólne posiedzenie Komisji Rolnej, Komisji Przemysłu i Handlu, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 8:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie przy ul. 3 Maja 10, z następującym porządkiem:      

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Sprawozdanie finansowe Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie za 2018 rok.

  3. Sprawozdanie z działalności Spółki z o.o. „Wodociągi Pińczowskie” za 2018 rok.

  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.

  5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pińczów za 2018 rok.

  6. Sprawy różne.