Archiwum

Powrót do listy aktualności

Obradują Komisje Rady Miejskiej 24.01.2018

W dniu 26.01.2018 r. (piątek) odbędą się posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Pińczowie. Radni spotkają się według następującego programu:

- godz. 8:00 w pokoju nr 22 Urzędu Miejskiego w Pińczowie odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, ds. Rodziny, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska, a także zaplanowana jest wizyta w Ośrodkach Zdrowia w Szarbkowie i Gackach oraz w Przychodni Rejonowej Nr 2 na Grodzisku.

- godz. 10:30 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz Komisji Przemysłu i Handlu.

- godz. 14:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pińczowie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisji Rolnej oraz Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.