Archiwum

Powrót do listy aktualności

Nowe książki dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie 11.05.2017

Informujemy, że Świętokrzyski Kurator Oświaty działający w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego udzielił Gminie Pińczów dotacji w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) , w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytetu 3 „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie (Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pińczowie).