Archiwum

Powrót do listy aktualności

Narodowe Czytanie - czytaliśmy "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego 05.09.2017

W sobotę, 2 września, odbyła się szósta edycja akcji Narodowe Czytanie. W ponad
2 tys. miejsc w Polsce i 26 innych krajach na świecie czytano "Wesele" Stanisława
Wyspiańskiego. Była to wielka akcja promująca klasykę polskiej literatury i
popularyzacja czytelnictwa. Pińczowska biblioteka po raz piąty brała udział w
Narodowym Czytaniu, któremu patronuje Prezydent RP.

Patronem lokalnego Czytania był Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz
Badurak, który wraz z aktorami Teatru Ciut Frapującego rozpoczął czytanie Aktu I
"Wesela". Podczas czytania lektury mieszkańcy Pińczowa przypomnieli sobie
niepowtarzalny nastrój "Wesela", jego refleksyjność, piękną polszczyznę,
wyjątkowych bohaterów, ale też ironię i cięty język. Ta wielka akcja promująca
klasykę polskiej literatury i popularyzacja czytelnictwa zatacza coraz większe kręgi.
W pięknej, wiejskiej scenerii, za "weselnym" stołem "Wesele" przeczytało 40 osób z
różnych instytucji, stowarzyszeń, klubów, szkół. Czytaniu towarzyszyła na żywo
muzyka ludowa, był chochoł, na kartach prywatnych egzemplarzy "Wesela" oraz na
pocztówkach z widokiem Pińczowa przybijano pamiątkową okolicznościową
pieczęć.

Dyrekcja oraz pracownicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pińczowie
pragną serdecznie podziękować za czynny udział w szóstej edycji Narodowego
Czytania burmistrzowi Włodzimierzowi Badurakowi, aktorom Teatru Ciut
Frapującego: Wojciechowi Jurewiczowi, Małgorzacie Lotko, Marcinowi Błachowi,
Kołom Gospodyń Wiejskich ze Skowronna Dolnego i Bogucic-Skałek,
Stowarzyszeniu Ludowemu "Chata Bogucka", państwu Sylwii i Tomaszowi Puchała
ze Stowarzyszenia Motocyklowego Brave Dogs Polska Chapter Pińczów, uczniom
Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie: Natalii Sowie, Michałowi Bogdanowi i
Michałowi Łęczkowi, wychowawcom ze Schroniska dla Nieletnich w Gackach:
Iwonie Orządale-Bandole i Piotrowi Magdziarzowi i ich wychowankowi Adrianowi,  
paniom Karolinie Tutaj i Monice Woźniak z przedszkola w Szarbkowie, Klubowi
Signum Polonicum w osobach Sebastiana Sakwy i Filipa Domagały, Joannie
Strączek ze Stowarzyszenia Krewcy Ponidzianie, radnemu Maciejowi Kmicie,
Związkowi Strzeleckiemu "Strzelec", Muzeum Regionalnemu w Pińczowie,
pracownikom pińczowskiej Biblioteki Pedagogicznej: kierownik Marii Burek i
Robertowi Karpińskiemu, dziennikarce "Echa Dnia" Agacie Chrobot, państwu
Wandzie i Józefowi Stachniukom z Pińczowa oraz Wojciechowi Buckiemu i Jackowi
Stankowi z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie. Mamy
nadzieję, że za rok, w pierwszą sobotę września, spotkamy się na kolejnym
Narodowym Czytaniu w jeszcze większym gronie.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

czyatnie 1

czytanie 2

czytanie 3

czytanie 4

czytanie 5

czytanie 6