Archiwum

Powrót do listy aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków klubu PKS Ponidzie Nida Pińczów 02.12.2008

W dniu 27.11.2008 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w Pińczowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Parafialnego Klubu Sportowego „Ponidzie-Nida” w Pińczowie, które uchwaliło nowy statut stowarzyszenia i wybrało nowe władze.
Najważniejsze zmiany jakie zaszły w Statucie Klubu to nazwa stowarzyszenia, które przyjęło nazwę, zgodnie z wolą kibiców na Towarzystwo Sportowe 1946 Nida w Pińczowie mieszczące się przy ulicy Pałęki 26.

Nowością, wychodzącą naprzeciw standardom demokracji jest wprowadzenie zapisu, że osoby kandydujące do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego muszą złożyć pisemne oświadczenie o niekaralności z kodeksu karnego i karno-skarbowego.
W statucie w sposób jednoznaczny zdefiniowano symbole klubu, barwy i odznaki oraz wprowadzono punkty rozszerzające działalność gospodarczą Towarzystwa.

Należy jednak dodać, że nim doszło do uchwalenia nowego Statutu na wniosek Rady  Klubu50 odwołano dotychczasowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Jako uzasadnienie wniosku Rada podała stwierdzone uchybienia w działalności klubu sportowego,  szczególnie za okres do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 29.08.2008 roku,. Podstawą uzasadnienia jest raport z audytu finansowego Klubu PKS „Ponidzie-Nida” jaki został przeprowadzony w miesiącu październiku. Sala jednomyślnie poparła wniosek Klubu50.
Po odwołaniu Zarządu, Klub50 złożył projekt drugiej uchwały dotyczącej powołania nowego Zarządu, rekomendując do niego swoich kandydatów.

Pozostali kandydaci do Zarządu zgłaszani byli przez uczestników Zgromadzenia.
Spośród zgłoszonych kandydatur na członków nowego zarządu wybrano:
1. Dariusza Kubiakowskiego,
2. Adama Srokę,
3. Jerzego Kucybałę,
4. Artura Michałkiewicza,
5. Jerzego Doroza,
6. Wiesława Tyrałę,
7. Andrzeja Sobotę,
8. Andrzeja Liska,
9. Roberta Domagałę,
10. Łukasza Mikę - przedstawiciela zawodników
|
Członkowie zarządu klubu wybrali spośród siebie na prezesa Pana Jerzego Kucybałę oraz wiceprezesów w osobach Panów Adama Sroki i Dariusza Kubiakowskiego.

„Wierzę głęboko, że dzisiejsze wybory władz Stowarzyszenia i przyjęcie nowego Statutu, to nowy rozdział w historii  piłki nożnej w Pińczowie, a przed Zarządem dużo pracy na rzecz jej rozwoju nie tylko wśród dorosłych ale szczególnie wśród młodzieży” - powiedział na zakończenie Przewodniczący Zgromadzenia Pan Jacek Koźlecki,

Adam Sroka