Archiwum

Powrót do listy aktualności

Można składać wnioski do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów" 24.04.2017

W związku z rozpoczętą procedurą sporządzania nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pińczów” Burmistrz Miasta
i Gminy Pińczów informuje o możliwości składania wniosków dotyczących przedmiotowego dokumentu.