Archiwum

Powrót do listy aktualności

Miasto się zieleni 20.04.2009

Kilkaset tulipanów zakwitło na rabatkach w centrum miasta. Sukcesywnie prowadzone są koszenia w parku miejskim i na skwerkach oddalonych od centrum. Prowadzeniem i pielęgnacją zieleni miejskiej w tym roku zajmuje się spółka gminna – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, która wybrana została w drodze przetargu.Na utrzymanie zieleni miejskiej PGKiM otrzymała od gminy prawie 90 000 zł. W ramach tych środków spółka ma zająć się utrzymaniem trawników o łącznej powierzchni 58.998 m2, utrzymaniem żywopłotów (2000 m2); urządzeniem, pielęgnacją i uzupełnianiem rabat kwiatowych (108 m2); pielęgnacją rabat bylinowych i różanych (320m2); zagospodarowaniem skalniaków i gazonów kwiatowych. Pracownicy PGKiM dbać będą również o wygląd zieleni w parku miejskim oraz zajmować się drzewami przy wyznaczonych ulicach w mieście.

„Jeszcze w marcu przeprowadzona została wycinka drzew i przycinanie konarów oraz dokonano nasadzenia kwiatów. Od końca marca prowadzone były nawożenia trawników. Wcześniej niż w roku ubiegłym rozpoczęły się też koszenia trawników. Trawy zakwitły szybciej ze względu na dość wysoką temperaturę powietrza. Pierwsze koszenia przeprowadzone zostały w parku miejskim, potem prowadzone będą systematycznie w najbardziej newralgicznych miejscach, tak aby zieleń miejska wyglądała estetycznie nie tylko w centrum. Około 15 maja przeprowadzone zostaną kolejne nasadzenia roślin.” – mówi prezes PGKiM - Renata Kalita-Bogdziewicz.

Aby w mieście było bardziej kolorowo pojawi się również 5 nowych kwietników stojących o wysokości 1,2 m obsadzonych pelargonią bluszczolistną. 4 staną na alejkach w parku, a jedna na zieleńcu obok „Kwadransu”.

Dodatkowo, w ramach utrzymania terenów zielonych, Urząd Miejski zasadzi drzewa nad zalewem w miejscu wyciętych, starych topoli.