Archiwum

Powrót do listy aktualności

Miasta partnerskie na rzecz dzieci 28.05.2008

24 maja, na zaproszenie miasta partnerskiego Tata (Węgry) delegacja z Pińczowa uczestniczyła w międzynarodowej konferencji dotyczącej praw dziecka i działalności miast dla dobra dzieci. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Tata, w tym: Pińczów, Svodin i Bystrice.

Konferencja, obejmująca trzy bloki tematyczne, podejmowała tematy: prawa dziecka i miasta przyjazne dzieciom, działania miast na rzecz dzieci oraz prowadzenie nieformalnej edukacji w oparciu o podręczniki „Compass” i „Compasito” opracowane przez Radę Europy.

<img src="images/aktualnosci/old/news/7691211977862tata.jpg" border="0" alt="" />

Pińczowskim wkładem w konferencję był wykład Pani Agnieszki Kucybały -  prezesa Stowarzyszenia Rodzin, Przyjaciół, Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Świetlik” na temat opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i realizacji tej opieki w Gminie Pińczów.

<img src="images/aktualnosci/old/news/1001211977887tata2.jpg" border="0" alt="" />

Dokumentem wieńczącym konferencję było porozumienie zawarte pomiędzy miastem Tata a Węgierskim Narodowym Komitetem UNICEF będące formą zobowiązania miasta Tata do włączenia się do miast przyjaznych dzieciom. Wszyscy liderzy zaproszonych miast zobowiązali się natomiast do wydawania kwartalnie elektronicznego biuletynu, w którym umieszczane będą informacje z działalności miast partnerskich na rzecz dzieci. Biuletyn redagowany będzie przez stronę węgierską.
Konferencja była również okazją do zaprezentowania albumu fotograficznego i wystawy zdjęć „Świat dziecka. Obrazy z państw wyszehradzkich”, który powstał w ramach projektu miast partnerskich Pińczów – Tata – Svodin – Bystrice.

<img src="images/aktualnosci/old/news/1661211977827album.jpg" border="0" alt="" />

W Pińczowie wystawa zostanie zaprezentowana we wrześniu, podczas uroczystości 580-lecia lokacji miasta.