Archiwum

Powrót do listy aktualności

List Prezesa KRUS do rolników 28.06.2017

Prezes KRUS wystosował do rolników list w celu przypomnienia o przestrzeganiu zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, zapewnieniu dzieciom opieki dorosłych podczas lata i nie angażowaniu do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.