Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje w sprawie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych szkół i przedszkoli 12.12.2017

Konsultacje w sprawie postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klasach I publicznych szkół podstawowych.

W dniach od 12 grudnia do 19 grudnia 2017r. przeprowadza się konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie „określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Pińczów”.

Uwagi do projektu uchwały można składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia nr 103/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 11.12.2017r. Wypełnione i podpisane formularze należy składać w terminie od dnia 12.12.2017r. do dnia 19.12.2017r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. nr 29, albo przesłać na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl.

Decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Zarządzenie: http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/457832/Zarz%C4%85dzenie-103_2017