Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje w sprawie Karty Dużej Rodziny 08.11.2016

Od dnia 16 listopada do dnia 22 listopada 2016r. zostaną przeprowadzone konsultacje w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wieloletnich „Karta Dużej Rodziny”.

Wypełnione i podpisane formularze należy składać w terminie 16.11.2016r. – 22.11.2016r. w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pińczowie pok. Nr 29, lub przesłać drogą listową na adres: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów albo pocztą elektroniczną na adres e-mail:sekretariat@pinczow.com.pl.

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji