Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konsultacje Społeczne Oferty Świętokrzyskiego Banku Żywności 05.07.2017

Oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – tytuł: „Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Pińczów”.

Szczegóły: http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/news.php?id=79