Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych 15.01.2008

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza z 15 stycznia 2008 ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Gminę Pińczów.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację  zadań publicznych Gminy w obszarach:
- kultura fizyczna, sport i turystyka
- ochrona zdrowia, rehabilitacja, przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom

Konkurs ogłoszony został w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr  XIX/165/07  z dnia  28.12.2007r.  w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Pińczów z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008."

Ogłoszenie o  konkursie umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, prasie lokalnej  oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie ofert