Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs na najlepszą szkolną stronę internetową 14.02.2008

Konkurs na „Najlepszą szkolną stronę internetową" przygotowały dla uczniów z regionu świętokrzyskiego Radio Kielce oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Patronat nad konkursem objęła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych a także młodzieży z gimnazjów i liceów. Jego celem jest poszerzenie wśród uczniów znajomości szkolnych stron internetowych i zachęcenie ich do poszukiwania informacji dotyczących regionu.
Zadanie konkursowe polegać będzie na opracowaniu szkolnej strony www z wykorzystaniem dostępnych technologii w ich tworzeniu. Uczestnicy powinni samodzielnie opracować ją graficznie, tematycznie i tekstowo. Założeniem jest umieszczenie na stronie informacji charakteryzujących daną placówkę. Powinna być przyjazna uczniom i nauczycielom.

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach, dla szkół, które nie mają strony internetowej dostępnej w sieci i szkół, których strony stworzone przez uczniów są ogólnodostępne w sieci. Regulamin konkursu „Najlepsza szkolna strona internetowa" udostępniony będzie na stronach www.kuratorium.kielce.pl; www.kielce.uw.gov.pl; www.radio.kielce.pl;