Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs dla stowarzyszeń 14.01.2008

1 milion 280 tysięcy złotych może trafić dla stowarzyszeń, które w 2008 roku przystąpią do otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Celem konkursu ofert będzie powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2008 roku pn.:
• Szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo w kategoriach: młodzika oraz juniora i młodzieżowca.
• Dofinansowanie udziału dyscyplin sportowych w wojewódzkim i krajowym systemie współzawodnictwa sportowego.
• Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
• Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa. Udział reprezentantów środowiska wiejskiego w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo. Dofinansowanie udziału reprezentantów Ludowych Zespołów Sportowych w ogólnopolskich imprezach.
• Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
• Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa.
• Organizacja wojewódzkich zawodów w ratownictwie wodnym oraz udział w zawodach ogólnopolskich.
• Organizacja imprez sportowych na Ziemi Świętokrzyskiej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących Województwo oraz udział reprezentantów w imprezach dużej rangi. W 2007 roku na realizację ww. zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Samorząd Województwa przeznaczył dotację w wysokości – 1.170.000,00 zł.

Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Oddział Sportu i Turystyki tel. 041 341 69 50; 041 341 69 19.

Źródło: www.sejmik.kielce.pl