Archiwum

Powrót do listy aktualności

Konkurs dla gimnazjalistów 17.07.2009

We wrześniu ruszy III edycja konkursu pn. „Obszar Natura 2000 skarbem regionu”. Jest on adresowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów. Organizator, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju chce zainteresować uczestników konkursu perspektywą wykorzystywania dziedzictwa przyrodniczego w regionalnym rozwoju zrównoważonym.

Tematyka konkursu nawiązuje do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów – przede wszystkim z takich przedmiotów jak biologia i geografia, a także wiedza o społeczeństwie i informatyka oraz takich ścieżek edukacyjnych jak: ekologiczna, europejska i dotycząca edukacji regionalnej. Udział w konkursie pomoże nauczycielom w opracowaniu różnych scenariuszy lekcji z tych przedmiotów.
Konkurs jest częścią programu „Natura 2000 motorem zrównoważonego rozwoju”, realizowanego przez Instytut, przy wsparciu finansowym NFOŚiGW. Projekt pod względem merytorycznym jest ściśle powiązany z utworzonym kilka lat temu portalem internetowym „Natura 2000 a turystyka” (http://natura2000.org.pl/), na którym znaleźć można m.in. wiele e-szkoleń, interesujące przykłady proekologicznej praktyki gospodarowania w obszarach chronionych, przyrodniczo-turystyczny katalog obszarów Natura 2000 w Polsce.

Celem konkursu jest kreowanie aktywnej postawy dorastających i dorosłych obywateli. Organizatorzy liczą, na zainteresowanie uczestników konkursu perspektywą wykorzystywania dziedzictwa przyrodniczego w regionalnym rozwoju zrównoważonym, w tym na promowaniu przyjaznych środowisku form gospodarowania, zwłaszcza w turystyce.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów. W pierwszym etapie wymagane będzie zaliczenie trzech wybranych e-szkoleń, umieszczonych na portalu (http://natura2000.org.pl/).
W drugim etapie wymagane będzie przygotowanie pracy własnej, prezentującej dziedzictwo przyrodnicze wybranego, polskiego obszaru Natura 2000, zwłaszcza położonego w sąsiedztwie miejsca zamieszkania czy szkoły uczestnika konkursu. Szczególny wyraz powinna znaleźć także promocja inicjatyw gospodarczych, szczególnie turystycznych, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju regionu, w którym znajduje się omawiany obszar. Praca powinna być przygotowana w oparciu o wskazania metodyczne i materiały merytoryczne dostępne na portalu „Natura 2000 a turystyka” i praktykę nauczyciela.
Od 10 sierpnia br. na portalu „Natura 2000 a turystyka” będą się ukazywały szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego zasady, regulamin i opis zadań konkursowych.

www.sejmik.kielce.pl