Archiwum

Powrót do listy aktualności

„Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów” dofinansowane z RPO 03.03.2009

Projekt Gminy Pińczów „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów” otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Projekt obejmie 11 miejscowości na terenie Gminy Pińczów, a jego wartość wyniesie 5,4 mln zł. Inwestycja zakończy się w 2009 roku.

„Dzięki realizowanemu przez Gminę Pińczów projektowi do ponad 2000 mieszkańców gminy popłynie upragniona woda. Jest to ogromne przedsięwzięcie. W sumie długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniesie 44,6 km, a długość przyłączy 12 km.” – mówi burmistrz Włodzimierz Badurak.

W 2008 roku Gmina Pińczów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. 20 lutego 2009 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego opublikował komunikat z listą podmiotów, które wybrano do dofinansowania – na liście podstawowej znalazł się wniosek Gminy Pińczów. W najbliższym czasie zostaną podpisane stosowne preumowy pomiędzy Zarządem Województwa a Beneficjentami.

Projekt „Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów” może zostać zrealizowany i rozliczony jeszcze w tym roku. Dzięki zabezpieczeniu środków na projekt w budżecie gminy możliwe było wcześniejsze przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie pozwoleń na budowę. „W 2008 roku przygotowaliśmy dokumentacje większości z 11 wodociągów i zrealizowaliśmy 3 z nich: w Krzyżanowicach Średnich, Chruścicach oraz w Sadku (Przysiółek Mysiak). W najbliższym czasie dokonany zostanie odbiór 4 wodociągu w Bugaju”. – mówi wiceburmistrz Marek Zatorski.

<img src="/images/aktualnosci/old/news/5821236068583wodociagi_formatka.jpg" border="0" alt="" />