Archiwum

Powrót do listy aktualności

Kolejne umowy podpisane 26.05.2017

Dnia 24 maja 2017 w Pińczowskim Samorządowym Centrum Kultury w obecności Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa odbyło się uroczyste podpisanie umów na operacje w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania PONIDZIE w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Umowy podpisało 12 beneficjentów byli nimi: Miejsko- Gminne Towarzystwo Sportowe w Działoszycach, Fundacja Ekorozwój Ponidzia, Stowarzyszenie "Ziemia Pińczowska", Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie, Ochotnicza Straż Pożarna Krzyżanowice, Ochotnicza Straż Pożarna Zagajów, Ochotnicza Straż Pożarna Góry, Ochotnicza Straż Pożarna Tomaszów, Ochotnicza Straż Pożarna Sędowice, Ochotnicza Straż Pożarna Kije.

Z Gminy Pińczów podpisanych zostało pięć projektów:

- Stowarzyszenie Ziemia Pińczowska otrzymało dofinansowanie na remont samolotu BIES, który jest jedną z wizytówek Pińczowa. Kwota dofinansowania wynosi88 581, 00 zł.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżanowicach otrzymała dofinansowanie na przebudowę budynku swojej remizy w kwocie 88 485, 00 zł.

- Fundacja Ekorozwój Ponidzia otrzymała dofinansowanie na zagospodarowanie terenu i poprawę atrakcyjności rekreacyjnej w miejscowości Gacki – Osiedle. Kwota dofinansowania wynosi 78 485, 37 zł.

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie na odremontowanie i przebudowanie czterech placów zabaw na ulicach: ul. Piastowska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Sikorskiego, ul. Piotra Stojeńskiego dostanie 69 592, 50 zł.

- Stowarzyszenie Rozwoju Młodzaw Nasza Przyszłość na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły i przedszkola dostanie 56 026, 11 zł.

Wszystkim Beneficjentom Gratulujemy!

umowy 1

umowy 2

umowy 3