Archiwum

Powrót do listy aktualności

Kolejna promesa dla Gminy Pińczów 18.07.2017

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 39 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego – w tym dla Gminy Pińczów – promesy na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. We wtorek 11 lipca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak otrzymał promesę od wojewody świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek.

Na zadanie o nazwie: „Przebudowa drogi Młodzawy Duże – 2 Piaski (dz. nr ewid. 516) od km 0+000 do km 440, dł. 440 mb. Gminie Pińczów przyznana została dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie w wysokości 106 000, 00 zł, co stanowi 80% wartości kosztów. Pozostałe 20% dofinansowanie zostanie z budżetu Gminy Pińczów.