Archiwum

Powrót do listy aktualności

Już jutro egzamin gimnazjalny 21.04.2009

270 uczniów klas III z Gminy Pińczów przystąpi jutro do egzaminu gimnazjalnego. Egzaminy będą trwały 3 dni. Z egzaminu gimnazjalnego zwolnione będą w tym roku 3 osoby: Urszula Fijałkowska (Gimnazjum Nr 1) oraz Piotr Kubik i Sylwia Jurewicz z Gimnazjum Nr 2.

W środę będzie sprawdzana wiedza humanistyczna, w czwartek - matematyczno-przyrodnicza, a w piątek - z języków obcych. Egzamin z języka obcego organizowany jest dla gimnazjalistów po raz pierwszy. W ubiegłych latach egzamin składał się tylko z dwóch części.

 

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, będzie go pisać w drugim terminie - w czerwcu.

O przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej decydują: liczba punktów uzyskanych przez kandydata za oceny na świadectwie z wybranych przedmiotów i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz liczba punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.