Archiwum

Powrót do listy aktualności

Inwestycje ŚZDW na terenie gminy Pińczów 02.12.2016

21 listopada 2016 roku została podpisana preumowa przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy obwodnicy Pińczowa ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W pierwszym kwartale 2017 roku wyłoniony zostanie wykonawca w systemie zaprojektuj – zbuduj.

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Pińczowie Burmistrz Włodzimierz Badurak spotkał się z Panem Damianem Urbanowskim Dyrektorem ŚZDW w Kielcach. Omówione zostały inwestycje drogowe prowadzone przez ŚZDW na terenie gminy Pińczów w trakcie realizacji oraz te, które są zaplanowane. Jednym z tematów rozmowy był remont drogi wojewódzkiej od strony Kielc. Na odcinku od wysokości plebanii do skrzyżowania z ulicą Leśną położona została nowa nawierzchnia. Wciąż trwają prace przy remoncie chodnika wzdłuż wspomnianego odcinka drogi.

Kolejną omawianą inwestycją była budowa nowego odcinka obwodnicy Pińczowa. Długość nowej obwodnicy będzie wynosić 4,65 km. Łączyć się będzie z drogą wojewódzką nr 766 rondem na odcinku między Brześciem, a Pińczowem. Następnie prowadzić będzie w kierunku miejscowości Włochy przecinając drogę od Pińczowa w kierunku Szarbkowa. Tutaj również powstanie skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Nowa obwodnica kończyć się będzie na KM ok. 2+462 drogi wojewódzkiej nr 767 w kierunku Buska-Zdroju. W tym miejscu wraz z rondem powstanie parking dla samochodów osobowych i ciężarówek. Równolegle do jezdni obwodnicy powstanie ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni rowem przydrożnym. Wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ulicą Republiki Pińczowskiej oraz w kierunku Pasturki do końca miejscowości powstanie ciąg pieszo-rowerowy.

Nowa obwodnica znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych w centrum miasta. Samochody ciężarowe będą omijały rynek odciążając w dużym stopniu ruch.

 DSC 7593