Archiwum

Powrót do listy aktualności

Inwestycje gminne 27.06.2008

W bieżącym tygodniu odebrano dwie zrealizowane inwestycje gminne: drogę Aleksandrów – Byczów oraz przebudowany chodnik na ul. Pałęki. Rozstrzygnięto również przetargi na kolejne zadania inwestycyjne, które zaplanowano w budżecie Gminy Pińczów w rocznych i wieloletnich programach inwestycyjnych.


I. „Przebudowa ul. Polnej”

Kwota: 836 202,41 zł
Termin wykonania: 30 kwietnia 2009
Zakres prac: w ramach zadania wykonana zostanie gruntowna przebudowa ulicy – wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości 6 m i długości 664,89 m, chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej i opaski chodnikowej; zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Polnej wpisana była w budżecie gminy w planie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.

II. „Budowa zjazdu wraz z przebudową układu komunikacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie”

Kwota: 204 295,97 zł
Termin wykonania: 5 września 2008
Zakres prac: budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. 7 Źródeł o szer. 5,00 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; budowa drogi dojazdowej o szer. 5,00 m i dł. 70,30 m, wraz z placem manewrowym o szer. 5,00 m i pow. 181,14 m2 i niezbędnym odwodnieniem - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej oraz obustronnym bezpiecznikiem; przebudowa nawierzchni istniejącego placu manewrowego wraz z niezbędnym odwodnieniem; budowa chodnika wzdłuż budynku gimnazjum od strony istniejącego placu manewrowego; przebudowa i budowa wpustów ulicznych.

Inwestycja ujęta była w budżecie gminy w rocznych zadaniach inwestycyjnych na 2008 rok.

III. „Przebudowa oświetlenia na ul. Grodzisko w Pińczowie”

Kwota: 35 975,46 zł
Termin wykonania: 31 lipca 2008
Zakres prac: Zadanie jest kontynuacją inwestycji realizowanej w 2007 roku pod nazwą „Przebudowa oświetlenia na os. Grodzisko w Pińczowie”. Obecnie, w ramach II etapu zadania, wykonana zostanie wymiana 6 latarni usytuowanych przy ul. H. Kołłątaja. Aktualnie istniejące słupy wymienione zostaną na parkowe aluminiowe anodowane na kolor czarny osadzone na fundamentach betonowych. Wymieniony zostanie również stary kabel na nowy typu YAKY.

Inwestycja zaplanowana była w zadaniach inwestycyjnych rocznych na 2008 rok.