Archiwum

Powrót do listy aktualności

"Inteligentne Specjalizacje - Nowoczesne Kwalifikacje 03.06.2019

Serdecznie zapraszamy udziału w projekcie „Inteligentne Specjalizacje – Nowoczesne Kwalifikacje”.

Pragniemy poinformować, iż Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, rozpoczyna realizację projektu pn. „Inteligentne Specjalizacje – Nowoczesne Kwalifikacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji/kompetencji 144 osób dorosłych, w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych z zakresu z zakresu Operatora maszyn CNC, Spawania metodą MAG (135), Kosmetyczki, w tym w Branży Turystki Zdrowotnej, Recepcjonisty, w tym w Branży Turystyki Zdrowotnej, zamieszkujących, pracujących lub uczących się w rozumieniu KC na obszarze woj. świętokrzyskiego w okresie od 01.12.2018r. do 31.12.2019r.

Co najmniej 50% grupy docelowej – 72 os. będą stanowiły osoby w wieku 50 lat i więcej oraz co najmniej 20% grupy doc. - 29 os. będą stanowiły os. niepełnosprawne.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami Projektu mogą być osoby:

  • Osoby w wieku 18 lat i więcej
  • Osoby uczące się
  • Osoby pracujące
  • Szczególnie mile widziane są Osoby po 50 roku życia
  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby, które zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego

Szkolenia w 95% finansowane są dzięki Funduszom Europejskim, zaś pozostałe 5% stanowi wkład własny ze strony osoby biorącej udział w szkoleniu. (Wkład własny dla poszczególnych szkoleń wynosi: Operator CNC – 248,55 zł., Spawanie MAG – 144,90 zł., Kosmetyczki – 177,80 zł., Recepcjonista – 80,75 zł.)

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.

Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.inteligentnespecjalizacje.com.pl lub bezpośrednio w biurze projektu.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu:

ul. Kasztanowa 12/15

25-555 Kielce

Asystent projektu: Artur Lisowski tel. kom.:  887 788 051

email: inteligentne.specjalizacje@crse.org.pl