Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacyjnie o Kapitale Ludzkim 05.10.2009

Procedura aplikacji w ramach PO KL, tworzenie budżetu projektu, kryteria oceny wniosków oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL – między innymi te tematy zdominowały spotkanie informacyjne o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, które odbyło się w miniony piątek w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Spotkanie spotkało się ze dużym zainteresowaniem instytucji i organizacji stanowiących grupę docelową Programu - przedstawicieli szkół, przedszkoli i organizacji pozarządowych.

Spotkanie poprowadzili Monika Mietlińska i Marek Kowalski - doradcy kluczowi z Regionalnego Ośrodka EFS z Kielc. Prowadzący nie tylko przedstawili możliwości otrzymania wsparcia w ramach już ogłoszonych i planowanych na przyszły rok konkursów z PO KL, ale odpowiadali na wiele pytań słuchaczy. Większość z nich dotyczyła praktycznych aspektów pisania i późniejszej oceny wniosków.

Osoby i instytucje zainteresowane pomocą na etapie pisania projektów w ramach PO KL mogą zgłaszać się do Pani Agnieszki Strączek w Urzędzie Miejskim (pokój nr 2, tel 357 38 71 wew. 134) lub za jej pośrednictwem do konsultantów z ROSzEFS z Kielc.