Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja w sprawie naboru fiszek 16.01.2008

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonej analizy złożonych przez Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego fiszek o dofinansowanie, została utworzona lista projektów, które najpełniej realizują założenia strategii regionu oraz wpisują się w cele RPOWŚ.

Wśród listy projektów znalazły się inwestycje, których beneficjentem jest Gmina Pińczów:
- Poprawa powiązania komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie
- Kompleksowe zwodociągowanie Gminy Pińczów
- Przebudowa modernizacja i wyposażenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie
- Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie

oraz inwestycje, których beneficjentem jest Powiat Pińczowski:
- Budowa, przebudowa i modernizacja dróg powiatowych o znaczeniu regionalnym - etap II - powiat
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą rekreacyjno-sportową w Pińczowie - powiat + gmina

Zamieszczona przez Zarząd Województwa baza obejmuje tylko działania, na które został ogłoszony nabór fiszek projektowych (3.1, 3.2, 4.1, 4.2 ,5.2oraz 5.3).

Zaznacza się, że powyższa lista nie stanowi elementu wstępnej kwalifikacji i ostatecznego wyboru projektów.

Źródło: sejmik.kielce.pl