Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju 18.03.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju informuje, że zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433 ze zm.) od dnia 15 marca 2020r. osoba przekraczająca granicę państwową, jest obowiązana poddać się kwarantannie, a obowiązek ten jest równoznaczny z obowiązkiem wynikającym z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.). Organ Inspekcji Sanitarnej w takich sprawach nie wydaje decyzji administracyjnej, gdyż obowiązek poddania się kwarantannie wynika wprost z przepisów prawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju informuje również, że obowiązkowej kwarantanny, na podstawie § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020r. poz. 433 ze zm.), nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych w państwie sąsiadującym przez osobę wykonującą czynności zawodowe w tym państwie, w tym będącą kierowcą obsługującym pojazd samochodowy w transporcie drogowym, jak również przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego.