Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja o wynikach konsultacji 23.11.2016

Informujemy, ze w terminie od 16 listopada do dnia 22 listopada 2016r. nie wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Pińczowie żadne uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały określonego w :

Zarządzeniu nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2016 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Pińczów gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.