Archiwum

Powrót do listy aktualności

Informacja "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 20.07.2017

Operacja pn. "Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Leszcze Gmina Pińczów", mająca na celu poprawę bezpieczeństwa, poprzez usprawnienie układu komunikacyjnego na terenie gminy, poprawę stanu technicznego dróg, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.