Archiwum

Powrót do listy aktualności

I Otwarty Konkurs Ofert 13.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Więcej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPinczowie/document/601533/Zarz%C4%85dzenie-4_2020