Archiwum

Powrót do listy aktualności

I Otwarty Konkurs Ofert 19.01.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego oraz zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Więcej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej: http://www.prawomiejscowe.pl/institution/19428/legalact/159756/19428