Archiwum

Powrót do listy aktualności

Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez rolników 07.02.2018

Zgodnie z art.6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1289 ze zm.): Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”.