Archiwum

Powrót do listy aktualności

Gmina będzie dostarczać ciepło od V 2009 04.12.2008

Od 1 maja 2009 Gmina Pińczów będzie sama zaopatrywać w ciepło mieszkańców – to najważniejszy zapis porozumienia, jakie podpisano w środę w siedzibie Urzędu Miejskiego pomiędzy Gminą Pińczów a KZC „Ponidzie” w Busku-Zdroju reprezentowaną przez Zbigniewa Malca (Przewodniczący Zarządu KZC) oraz Krzysztofa Śpiewaka (Zastępcę Przewodniczącego).

Podpisanie porozumienia i podejmowanie działań w zakresie uregulowania gospodarki ciepłowniczej przez Burmistrza Włodzimierza Baduraka to realizacja uchwały Rady Miejskiej z 2007 roku (Nr XII/85/07), w myśl której Gmina Pińczów postanowiła wystąpić z KZC „Ponidzie”.

„Wystąpienie Gminy Pińczów z Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie”, a co za tym idzie przejęcie nieruchomości, urządzeń i innych składników majątkowych, pozwoli na efektywniejsze, kompleksowe, a przede wszystkim samodzielne zarządzanie ciepłownictwem na terenie naszej gminy”. – wyjaśnia burmistrz Włodzimierz Badurak.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem „KZC” przekaże Gminie Pińczów kotłownie (w tym kotłownia La Monte`a) i sieci przesyłowe. Przekazanie nastąpi w formie protokołu i podpisania dokumentów PT.


„KZC” zobowiązało się również przekazać Gminie Pińczów, do 30 kwietnia 2009 roku, zapasy opału, wyposażenia kotłowni, magazynów części zamiennych dotyczące obiektów Pińczowa oraz związanej z tym dokumentacji. 

Zadania związane z zaopatrywaniem mieszkańców w energię cieplną powierza się od 1 maja 2009 roku spółce komunalnej „Pińczowski Ośrodek Maszynowy Sp z o.o.” – taką decyzję podjęła Rada Miejska na ostatniej, listopadowej sesji w uchwale intencyjnej w sprawie gospodarki ciepłowniczej Gminy Pińczów. W ramach podpisanego w środę porozumienia zagwarantowano również przejęcie (przez nową spółkę) pracowników obsługi bezpośredniej (32 etaty) oraz pracowników dozoru i obsługi zgodnie z art. 23` kodeksu pracy.

Kolejnym krokiem ze strony nowego dostarczyciela ciepła będzie podjęcie działań zmierzających do uzyskania koncesji oraz uzgodnienia taryf ciepłowniczych zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, a które zatwierdzane są przez Urząd Regulacji Energetyki.