Archiwum

Powrót do listy aktualności

Gmina aktywizuje bezrobotnych 28.10.2008

Trening umiejętności psychospołecznych i komunikacji interpersonalnych, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenie z zakresu podstaw obsługi komputera oraz inne szkolenia zalecone po konsultacjach z doradcą zawodowym – takie kompleksowe formy wsparcia mogą otrzymać osoby bezrobotne w ramach projektu „Aktywizacja bezrobotnych w gminie Pińczów” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie.

Projekt realizowany będzie do 15 grudnia 2008 roku i obejmie 24 osoby bezrobotne spełniające założone w nim kryteria – są bezrobotnymi mieszkańcami Gminy Pińczów, będącymi w okresie aktywności zawodowej, nieuczący się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych.

„Aktywizacja bezrobotnych w gminie Pińczów” jest  projektem systemowym w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Na realizację projektu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 168 123 zł.

Projekt realizowany będzie do 15 grudnia 2008 roku.

Projekt wsółfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.