Archiwum

Powrót do listy aktualności

Gimnazjum Nr 1 z imieniem i sztandarem 29.05.2008

31 maja 2008 roku będzie dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie dniem szczególnym. Odtąd szkoła posługiwać się będzie własnym imieniem -Powstańców Styczniowych, uroczyście nadany zostanie również sztandar. Nadanie imienia szkole jest zwieńczeniem kilku lat przygotowań, a duży wpływ na to kto będzie patronem placówki mieli sami uczniowie. 

Szkoła na Osiedlu Grodzisko została oddana do użytku w 1990 roku. Początkowo była to ośmioklasowa Szkoła Podstawowa nr 3, której pierwszym dyrektorem był Jan Kowalski, a kolejnym Kazimiera Szwarc. W 1999 roku po reformie oświaty utworzono dwie szkoły: Gimnazjum nr 1 i Szkołę Podstawową. Od początku istnienia do chwili obecnej dyrektorem Gimnazjum nr 1 jest Mirosław Madej. Obecnie w szkole uczy się 388 uczniów w 15 oddziałach. Uczniowie gimnazjum osiągają bardzo dobre wyniki na olimpiadach i konkursach oraz angażują się w działalność klubów edukacyjnych i sportowych. Przy Gimnazjum nr 1 prężnie działa Uczniowski Klub Sportowy „Źródełko”, szkolne koło teatralne „Maska” oraz drużyna harcerska. Gimnazjaliści prowadzą również własną stronę internetową www.gm1.pinczow.com oraz gazetkę szkolną „Sówka”.

w poszukiwaniu patrona
„Zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowywanie młodzieży. Ta zaś powinna mieć wzór do naśladowania. Dlatego szkoły wybierają patrona. Nasze gimnazjum przygotowywało się do tej ważnej chwili przez dwa lata. Działania prowadzone były w dwóch kierunkach: jedne polegały na wybraniu odpowiedniej postaci spośród zasłużonych Polaków, kolejne związane były z ideą wychowania patriotycznego.” – mówi dyrektor Gimnazjum Nr 1 Mirosław Madej. Wśród wielu propozycji na patrona szkoły wyłoniono trzech kandydatów: Jan Paweł II, Stefan Żeromski i Powstańcy Styczniowi. Drogą głosowania: młodzieży, rady pedagogicznej i Rady Rodziców patronem szkoły zostali wybrani Powstańcy Styczniowi. Wybór był nieprzypadkowy, gdyż Gimnazjum nr 1 od wielu lat mocno angażuje się w uroczystości i przedsięwzięcia upamiętniające potyczki powstańców na Ziemi Pińczowskiej, co jest szczególnym wyrazem uczczenia pamięci i zachowania dla potomności bohaterskich czynów powstańców walczących o niepodległość naszej ojczyzny. „Jednym z argumentów, za takim wyborem naszego patrona, było także nawiązanie do przedwojennych tradycji harcerzy z pińczowskiego gimnazjum, którzy w 70 rocznicę bitwy na mogile powstańców wystawili drewniany krzyż z napisem Bohaterom poległym za niepodległość Ojczyzny – uczniowie gimnazjum  w Pińczowie.” – dodaje dyrektor Mirosław Madej.

pod własnym sztandarem
Podczas majowych uroczystości, razem z imieniem, Gimnazjum Nr 1 otrzyma również własny sztandar, który ufundowany został wysiłkiem Dyrekcji, Rady Rodziców oraz sponsorów. Na sztandarze z jednej strony znajduje się orzeł w koronie, z drugiej na niebieskim tle herb Powstańców Styczniowych i nazwa szkoły. Sztandar jest dla każdego Polaka symbolem najwyższych wartości: patriotyzmu, honoru, męstwa, bohaterstwa i nieprzerwanego nigdy zobowiązania wobec Ojczyzny, dlatego jego nadanie będzie niezwykle podniosłym wydarzeniem dla uczniów gimnazjum. Sztandar eksponowany będzie podczas ważnych uroczystości szkolnych i państwowych, zgodnie z ceremoniałem szkolnym.

Dodatkowym akcentem przypominającym o nowym patronie szkoły będzie stała ekspozycja w holu budynku – panorama bitwy pod Grochowiskami. Malowidło ścienne, autorstwa Anny Wojnowskiej-Orzeł, doskonale oddaje klimat i nastrój tego, co wydarzyło się we wsi Grochowiska w 1863 roku, a w środku niego wkomponowana została marmurowa tablica z imieniem Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie.


Program uroczystości nadania imienia Gimnazjum Nr 1              
                                            31 maja 2008

10:00 – uroczysta msza święta w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Pińczowie połączona z poświęceniem sztandaru
11:30 – przemarsz uczestników uroczystości do budynku Gimnazjum Nr 1
11:45 – nadanie szkole imienia i sztandaru
  Część oficjalna
  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej
  Część artystyczna